Saga cote de pariere


Produse William Hill

Treceţi la cuprinsul principal

Conectare
Se reţin datele? Aţi pierdut detaliile de conectare?

7:35 Saga

Plecare - / Distanţă - 6f 102y
Nr. Selection Rating RP Cote anterioare Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Tenacious Leaf
Muramatsu Shouta/ Yanai Hiroyuki
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Crystal Ball
Kojima Shinji/ Hirofumi Watanabe
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Blue Orchid
Iwanaga Chiaki/ Ibi Akimasa
Formular: Vârstă: 5 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Adoucir
Kuratomi Ryuuichirou/ Nakagawa Ryuuma
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Crown Richard
Hida Manato/ Hirofumi Watanabe
Formular: Vârstă: 6 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Ho O Mariah
Takeyoshi Tooru/ Yamada Yoshito
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Blackthorn
Yamashita Hiroki/ Kunichi Toshimitsu
Formular: Vârstă: 5 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Angel Sunrise
Shinsuke Ishikawa/ Kawada Takayoshi
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deduceri cf.regulii 4

8:05 Saga

Plecare - / Distanţă - 6f 102y
Nr. Selection Rating RP Cote anterioare Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Sun Tallahassee
Katsuya Sameshima/ Nishikubo Masato
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Tosen Sea Bass
Kojima Shinji/ Ibi Akimasa
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Rouge Lupin
Shinsuke Ishikawa/ Teshima Katsutoshi
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Cosmo Chamomile
Muramatsu Shouta/ Yanai Hiroyuki
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Pas De Croix
Yamaguchi Isao/ Teshima Katsutoshi
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk A Shin Leader
Demizu Takuto/ Doi Michitaka
Formular: Vârstă: 7 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Ho O Ghost
Kawashima Taku/ Doi Michitaka
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Moon Pass Return
Yamashita Hiroki/ Doi Michitaka
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Saut De Basque
Hida Manato/ Sankoda Yukito
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deduceri cf.regulii 4

8:45 Saga

Plecare - / Distanţă - 6f 102y
Nr. Selection Rating RP Cote anterioare Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Shigeru Blue Dia
Tanaka Jun/ Kunichi Toshimitsu
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Rhein Candle
Kanayama Shouma/ Ikeda Tadayoshi
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Tachiaoi
Yamaguchi Isao/ Higashi Shinichi
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Hakushin Venus
Hida Manato/ Sankoda Yukito
Formular: Vârstă: 7 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk A Shin Trooper
Nagata Yukihito/ Nakano Hiroshi
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Zakharova
Demizu Takuto/ Higashi Shinichi
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Matchan Ai
Komatsu Jouji/ Mashima Motonori
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Sun Brainerd
Shinsuke Ishikawa/ Yano Hisami
Formular: Vârstă: 7 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Cute Ruler
Kojima Shinji/ Ikeda Tadayoshi
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deduceri cf.regulii 4

9:20 Saga

Plecare - / Distanţă - 6f 211y
Nr. Selection Rating RP Cote anterioare Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Agena
Shinsuke Ishikawa/ Teshima Katsutoshi
Formular: Vârstă: 2 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk A Shin Diademe
Kuratomi Ryuuichirou/ Kawada Takayoshi
Formular: Vârstă: 2 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Crown Humor
Mashima Masanori/ Higashi Shinichi
Formular: Vârstă: 2 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Kamen Butokai
Nagata Yukihito/ Nakano Hiroshi
Formular: Vârstă: 2 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Shigeru Kanaloa
Takeyoshi Tooru/ Kunichi Toshimitsu
Formular: Vârstă: 2 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Epi D'or
Hida Manato/ Hirofumi Watanabe
Formular: Vârstă: 2 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk T M Selena
Yamashita Hiroki/ Hirayama Hirohide
Formular: Vârstă: 2 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Kirishima Audrey
Muramatsu Shouta/ Nishikubo Masato
Formular: Vârstă: 2 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Bonito
Yamaguchi Isao/ Kunichi Toshimitsu
Formular: Vârstă: 2 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Tagano Liverano
Tanaka Jun/ Kunichi Toshimitsu
Formular: Vârstă: 2 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deduceri cf.regulii 4

10:00 Saga

Plecare - / Distanţă - 6f 211y
Nr. Selection Rating RP Cote anterioare Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Be The Light
Kanayama Shouma/ Ikeda Tadayoshi
Formular: Vârstă: 6 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Erbschaft
Mashima Masanori/ Higashi Shinichi
Formular: Vârstă: 7 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Miss Kagoshima
Shinsuke Ishikawa/ Hirayama Hirohide
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Eishin Texas
Iwanaga Chiaki/ Ikeda Tadayoshi
Formular: Vârstă: 10 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Meiner Lux
Demizu Takuto/ Nakagawa Ryuuma
Formular: Vârstă: 10 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Ikeno Asa
Kojima Shinji/ Hirofumi Watanabe
Formular: Vârstă: 6 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Happy Happy
Tanaka Jun/ Yano Hisami
Formular: Vârstă: 5 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Kitakarakitamusume
Kuratomi Ryuuichirou/ Kawada Takayoshi
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Oikakemasho
Nagata Yukihito/ Nakano Hiroshi
Formular: Vârstă: 6 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk No Fear
Hida Manato/ Sankoda Yukito
Formular: Vârstă: 6 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deduceri cf.regulii 4

10:30 Saga

Plecare - / Distanţă - 6f 211y
Nr. Selection Rating RP Cote anterioare Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Apollono Wakizashi
Tanaka Jun/ Yamada Tooru
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Amano Commander
Takeyoshi Tooru/ Yamada Yoshito
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Kikuno Shine
Yamaguchi Isao/ Yamada Tooru
Formular: Vârstă: 5 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Canterbury Mine
Iwanaga Chiaki/ Yamashita Sadafumi
Formular: Vârstă: 7 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Biwachan
Muramatsu Shouta/ Yanai Hiroyuki
Formular: Vârstă: 5 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Meisho Kakumichi
Nagata Yukihito/ Nakano Hiroshi
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Kurino Napoleon
Demizu Takuto/ Kitamura Kinya
Formular: Vârstă: 6 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Kikuno Ciel
Kuratomi Ryuuichirou/ Yamada Tooru
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deduceri cf.regulii 4

11:00 Saga

Plecare - / Distanţă - 6f 211y
Nr. Selection Rating RP Cote anterioare Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Ninjin Musume
Hida Manato/ Hirofumi Watanabe
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Z Gamba
Nagata Yukihito/ Nakano Hiroshi
Formular: Vârstă: 6 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Nasu Sweet
Shinsuke Ishikawa/ Ikeda Tadayoshi
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Kikuno Airy
Yamaguchi Isao/ Nishikubo Masato
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Mitsuru Thevictory
Kanayama Shouma/ Ikeda Tadayoshi
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Janaito
Demizu Takuto/ Nakagawa Ryuuma
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Harbor Comet
Kojima Shinji/ Ibi Akimasa
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Qubit
Katsuya Sameshima/ Ooshima Shizuo
Formular: Vârstă: 5 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Clear Skyline
Kawashima Taku/ Kitamura Kinya
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Make My Choice
Muramatsu Shouta/ Yanai Hiroyuki
Formular: Vârstă: 7 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deduceri cf.regulii 4

11:30 Saga

Plecare - / Distanţă - 1m 154y
Nr. Selection Rating RP Cote anterioare Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Best Dance
Mashima Masanori/ Mashima Motonori
Formular: Vârstă: 6 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Meisho Sagano
Demizu Takuto/ Nakagawa Ryuuma
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Pingit
Yamaguchi Isao/ Teshima Katsutoshi
Formular: Vârstă: 6 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Lights Out March
Iwanaga Chiaki/ Ikeda Tadayoshi
Formular: Vârstă: 6 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Osuzu
Kojima Shinji/ Kawada Takayoshi
Formular: Vârstă: 7 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Hisui Clochette
Tanaka Jun/ Oogaki Toshio
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Searchlight
Shinsuke Ishikawa/ Teshima Katsutoshi
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk All Way
Kanayama Shouma/ Matsushima Hisashi
Formular: Vârstă: 5 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Lucky Boy
Hida Manato/ Sankoda Yukito
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Whip Sunrise
Kuratomi Ryuuichirou/ Kawada Takayoshi
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Win Pace
Nagata Yukihito/ Yorimoto Moriyuki
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deduceri cf.regulii 4

12:05 Saga

Plecare - / Distanţă - 6f 102y
Nr. Selection Rating RP Cote anterioare Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Cork
Kawashima Taku/ Hirayama Hirohide
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Bernardo
Takeyoshi Tooru/ Yamada Yoshito
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Win Raijin
Mashima Masanori/ Oogaki Toshio
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Kashino One Punch
Tanaka Jun/ Koga Mitsunori
Formular: Vârstă: 6 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Saimon Battler
Shinsuke Ishikawa/ Hirofumi Watanabe
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Bordeaux Ciel
Kuratomi Ryuuichirou/ Yamada Yoshito
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Kinako
Hida Manato/ Hirofumi Watanabe
Formular: Vârstă: 5 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Cosmo Flutter
Kanayama Shouma/ Teshima Katsutoshi
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Elegant Elf
Demizu Takuto/ Matsushima Hisashi
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk A Shin Leopard
Muramatsu Shouta/ Yanai Hiroyuki
Formular: Vârstă: 5 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Koyu Harewataru
Yamashita Hiroki/ Hirayama Hirohide
Formular: Vârstă: 8 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deduceri cf.regulii 4

12:40 Saga

Plecare - / Distanţă - 6f 102y
Nr. Selection Rating RP Cote anterioare Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Sanono Kagayaki
Kuratomi Ryuuichirou/ Ikeda Tadayoshi
Formular: Vârstă: 7 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Algo Seiko
Iwanaga Chiaki/ Yamashita Sadafumi
Formular: Vârstă: 5 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Kashino Beat
Tanaka Jun/ Koga Mitsunori
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Meisho Awaji
Nagata Yukihito/ Nakano Hiroshi
Formular: Vârstă: 6 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Daichi Truth
Muramatsu Shouta/ Nakagawa Ryuuma
Formular: Vârstă: 9 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk White Wings
Yamashita Hiroki/ Higashi Shinichi
Formular: Vârstă: 6 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Gold Mefa'a
Shinsuke Ishikawa/ Yamada Tooru
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Wave King
Hida Manato/ Oogaki Toshio
Formular: Vârstă: 8 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Tokino Nozomi
Demizu Takuto/ Higashi Shinichi
Formular: Vârstă: 3 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Love Me Ricky
Yamaguchi Isao/ Higashi Shinichi
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Elizabeth Seira
Takeyoshi Tooru/ Kitamura Kinya
Formular: Vârstă: 5 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
12 (12)
Runner Silk Check It Out
Kawashima Taku/ Doi Michitaka
Formular: Vârstă: 4 Greutate:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Cote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deduceri cf.regulii 4

12:40 Saga - Rezultate

12 Ran - Fixat - Off Time: 12:40:06

Pos. Dist. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
1. 2 (2)
Runner Silk Wave Analysis Kanayama Shouma Teshima Katsutoshi
-
81.00 - -
2. 11 (11)
Runner Silk Yaeno Tsubame Iwanaga Chiaki Yamashita Sadafumi
-
8.50 - -
3. 10 (10)
Runner Silk Monte Monaco Hida Manato Koga Mitsunori
-
5.00 - -
Dividend Forecast: 779.40  
12:10 Saga - Rezultate

12 Ran - Fixat - Off Time: 12:10:05

Pos. Dist. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
1. 11 (11)
Runner Silk Masakino Tesoro Yamaguchi Isao Higashi Shinichi
-
1.25 - -
2. 9 (9)
Runner Silk T M Hippashire Nagata Yukihito Hirayama Hirohide
-
81.00 - -
3. 7 (7)
Runner Silk Hashikami Hida Manato Matsushima Hisashi
-
13.00 - -
Dividend Forecast: 36.60  
11:40 Saga - Rezultate

11 Ran - Fixat - Off Time: 11:40:05

Pos. Dist. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
1. 10 (10)
Runner Silk Moonee Valley Yamaguchi Isao Teshima Katsutoshi
-
4.50 - -
2. 2 (2)
Runner Silk Meiner Jaleo Tanaka Jun Kunichi Toshimitsu
-
15.00 - -
3. 5 (5)
Runner Silk Hatano Ganar Demizu Takuto Matsushima Hisashi
-
34.00 - -
Dividend Forecast: 60.20  
11:10 Saga - Rezultate

9 Ran - Fixat - Off Time: 11:10:02

Pos. Dist. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
1. 5 (5)
Runner Silk Isa Chil Ace Yamaguchi Isao Hirayama Hirohide
-
1.50 - -
2. 6 (6)
Runner Silk Trivor Tesoro Mashima Masanori Higashi Shinichi
-
41.00 - -
3. 9 (9)
Runner Silk Molto Rubato Shinsuke Ishikawa Yamada Tooru
-
3.25 - -
Dividend Forecast: 23.30  
10:35 Saga - Rezultate

10 Ran - Fixat - Off Time: 10:35:06

Pos. Dist. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
1. 6 (6)
Runner Silk Tencendor Shinsuke Ishikawa Hirofumi Watanabe
-
5.50 - -
2. 4 (4)
Runner Silk Gold Bullion Takeyoshi Tooru Yamada Yoshito
-
15.00 - -
3. 2 (2)
Runner Silk Awesome Run Kuratomi Ryuuichirou Kawada Takayoshi
-
4.50 - -
Dividend Forecast: 68.70  
10:05 Saga - Rezultate

8 Ran - Fixat - Off Time: 10:05:01

Pos. Dist. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
1. 8 (8)
Runner Silk Fuerte Hombre Kuratomi Ryuuichirou Kawada Takayoshi
-
7.50 - -
2. 7 (7)
Runner Silk Wonder Compass Yamashita Hiroki Kunichi Toshimitsu
-
5.50 - -
3. 2 (2)
Runner Silk Vertrouwen Kawashima Taku Doi Michitaka
-
4.50 - -
Dividend Forecast: 38.50  
9:35 Saga - Rezultate

9 Ran - Fixat - Off Time: 09:35:05

Pos. Dist. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
1. 1 (1)
Runner Silk Gold In Lei Komatsu Jouji Mashima Motonori
-
101.00 - -
2. 9 (9)
Runner Silk Revue Katsuya Sameshima Ooshima Shizuo
-
1.20 - -
3. 5 (5)
Runner Silk Linglan Iwanaga Chiaki Yamashita Sadafumi
-
11.00 - -
Dividend Forecast: 166.30  
9:00 Saga - Rezultate

9 Ran - Fixat - Off Time: 09:01:05

Pos. Dist. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
1. 5 (5)
Runner Silk Get Wild Kuratomi Ryuuichirou Yamada Tooru
-
11.00 - -
2. 8 (8)
Runner Silk Pyrokinesist Mashima Masanori Mashima Motonori
-
3.50 - -
3. 6 (6)
Runner Silk Data Value Shinsuke Ishikawa Yamada Tooru
-
13.00 - -
Dividend Forecast: 43.70  
8:30 Saga - Rezultate

10 Ran - Fixat - Off Time: 08:30:04

Pos. Dist. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
1. 8 (8)
Runner Silk Technopolis Takeyoshi Tooru Yamada Tooru
-
1.50 - -
2. 2 (2)
Runner Silk Abenin Rose Yamaguchi Isao Yamada Tooru
-
4.00 - -
3. 7 (7)
Runner Silk Red Luster Iwanaga Chiaki Teshima Katsutoshi
-
5.50 - -
Dividend Forecast: 3.90  
7:55 Saga - Rezultate

9 Ran - Fixat - Off Time: 07:55:00

Pos. Dist. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
1. 5 (5)
Runner Silk La Chic En Reve Kuratomi Ryuuichirou Yamada Yoshito
-
21.00 - -
2. 1 (1)
Runner Silk Saigo Power Yamaguchi Isao Higashi Shinichi
-
1.05 - -
3. 6 (6)
Runner Silk Sakura Perseus Kawashima Taku Doi Michitaka
-
9.00 - -
Dividend Forecast: 28.00  
7:20 Saga - Rezultate

9 Ran - Fixat - Off Time: 07:20:07

Pos. Dist. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
1. 9 (9)
Runner Silk Daifuku Kuratomi Ryuuichirou Kawada Takayoshi
-
1.15 - -
2. 8 (8)
Runner Silk Cocytus Takeyoshi Tooru Matsushima Hisashi
-
34.00 - -
3. 1 (1)
Runner Silk Yamahibiki Nagata Yukihito Yorimoto Moriyuki
-
34.00 - -
Dividend Forecast: 11.10  

UK and Ireland - Best Odds Guaranteed All Races DD_EXPAND_COLLAPSE

If you bet on a Horse and take our price, say 7/1, but when the race starts the price has moved to a larger price, maybe 9/1, we'll settle your bet at the larger price. This means no more disappointment if the price gets better, you're guaranteed whichever is higher - the Starting Price or the price you took.

 • KEY:
 • Early PricesEarly Prices
 • Best Odds GuaranteedBest Odds Guaranteed
 • ResultsResults
 • Race ReplayRace Replay
 

Wolverhampton

 • totepool
 • Plecare: Good

All races Quickpick

 

Dundalk

 • Live TV     Racing UK

All races

US Racing - watch live on Betting TV 7 days a week for free DD_EXPAND_COLLAPSE

Watch the biggest US races with us on Betting TV, seven days a week, for free. Singles only. SP bets settled at the last William Hill price. Fixed odds available on Mobile & Online.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virtual Racing   DD_EXPAND_COLLAPSE

 

 
 
 

Sandy Lanes

All races Quickpick

 

Home Straight

All races Quickpick

 

Mustang Valley

All races Quickpick

 
 

Steepledowns

All races Quickpick

 

South America HR_REGN_TITLE_SOUTH_AMERICA DD_EXPAND_COLLAPSE

Virtual Legends HR_REGN_TITLE_VIRTUAL_LEGENDS DD_EXPAND_COLLAPSE

HR_REGN_BLURB_VIRTUAL_LEGENDS

 

York - Legends

 • Plecare: Good

All races Quickpick

 

Newbury - Legends

 • Plecare: Good-to-soft

All races Quickpick

 

Goodwood - Legends

 • Plecare: Good-to-soft

All races Quickpick

Tomorrow's Races

UK and Ireland - Best Odds Guaranteed All Races DD_EXPAND_COLLAPSE

If you bet on a Horse and take our price, say 7/1, but when the race starts the price has moved to a larger price, maybe 9/1, we'll settle your bet at the larger price. This means no more disappointment if the price gets better, you're guaranteed whichever is higher - the Starting Price or the price you took.

 

Kelso

 • Live TV     Racing UK
 • Plecare: Good

All races

 
 

Warwick

 • Live TV     Racing UK
 • Plecare: Good

All races

 

Rest Of The World . DD_EXPAND_COLLAPSE

South Africa Fixed Odds Racing DD_EXPAND_COLLAPSE

Japonia . DD_EXPAND_COLLAPSE