William Hill izdelki

Preskoči na glavno vsebino

Prijava
Zapomni si me? Ste izgubili podatke za prijavo?

5:35 Saga

Gre - / Razdalja - 4f 104y
Št. Selection Ocena RP Prejšnje kvote Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Klystron
Isao Yamaguchi/ Katsutoshi Teshima
Obrazec: Starost: 1 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Daichino Tsubasa
Shouma Kanayama/ Tadayoshi Ikeda
Obrazec: Starost: 1 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Kashino Klaviart
Chiaki Iwanaga/ Sadafumi Yamashita
Obrazec: Starost: 1 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Kashino Plie
Tooru Takeyoshi/ Motonori Mashima
Obrazec: Starost: 1 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Kanekura Good O
Shouta Muramatsu/ Katsutoshi Teshima
Obrazec: Starost: 1 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Hanahana Gusto
Naohito Tanaka/ Katsutoshi Teshima
Obrazec: Starost: 1 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/4 Kvote
2 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Odbitki Pravila 4 (Rule 4)

6:10 Saga

Gre - / Razdalja - 6f 102y
Št. Selection Ocena RP Prejšnje kvote Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Meisho Coming
Hiroki Yamashita/ Toshimitsu Kunichi
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Rikka Ship
Masanori Mashima/ Shinichi Higashi
Obrazec: Starost: 4 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Morito Shun
Katsuya Sameshima/ Shizuo Ooshima
Obrazec: Starost: 4 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Cosmo Unique
Isao Yamaguchi/ Toshimitsu Kunichi
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Omi Bonds
Shouma Kanayama/ Katsutoshi Teshima
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Belle Note
Tooru Takeyoshi/ Yoshito Yamada
Obrazec: Starost: 5 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Amanogawa
Naohito Tanaka/ Akimasa Ibi
Obrazec: Starost: 6 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Neo Wawel
Taku Kawashima/ Takayoshi Sakai
Obrazec: Starost: 6 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Kamino Megumi
Shinji Kojima/ Moriyuki Yorimoto
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Odbitki Pravila 4 (Rule 4)

6:45 Saga

Gre - / Razdalja - 6f 102y
Št. Selection Ocena RP Prejšnje kvote Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk K Two Shilling
Taku Kawashima/ Kinya Kitamura
Obrazec: Starost: 5 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Manamana
Ryuuichirou Kuratomi/ Takayoshi Kawada
Obrazec: Starost: 6 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Go Sign
Jouji Komatsu/ Toshiaki Mutou
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk S Y Robin
Takuto Demizu/ Ryuuma Nakagawa
Obrazec: Starost: 4 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Embouchure
Yukihito Nagata/ Hiroshi Nakano
Obrazec: Starost: 4 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Kyushu Danji
Manato Hida/ Yukito Sankoda
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Cando
Takanori Yoshimoto/ Moriyuki Yorimoto
Obrazec: Starost: 5 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Norna Gest
Shouma Kanayama/ Yukito Sankoda
Obrazec: Starost: 6 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Ikitogo
Shinsuke Ishikawa/ Mitsunori Koga
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Odbitki Pravila 4 (Rule 4)

7:15 Saga

Gre - / Razdalja - 6f 102y
Št. Selection Ocena RP Prejšnje kvote Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk A Shin Healing
Manato Hida/ Yukito Sankoda
Obrazec: Starost: 2 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Just Before
Ryuuichirou Kuratomi/ Tadayoshi Ikeda
Obrazec: Starost: 2 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Tell Me
Isao Yamaguchi/ Shinichi Higashi
Obrazec: Starost: 2 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Kashino Olaf
Takuto Demizu/ Mitsunori Koga
Obrazec: Starost: 2 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Kazu Atisa
Shouma Kanayama/ Masato Nishikubo
Obrazec: Starost: 2 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Prehnite
Taku Kawashima/ Tadayoshi Ikeda
Obrazec: Starost: 2 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk T M Tenho
Hiroki Yamashita/ Hirohide Hirayama
Obrazec: Starost: 2 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Cinnamon Gardens
Shinsuke Ishikawa/ Katsutoshi Teshima
Obrazec: Starost: 2 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Odbitki Pravila 4 (Rule 4)

7:50 Saga

Gre - / Razdalja - 6f 102y
Št. Selection Ocena RP Prejšnje kvote Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Izu Jo Crown
Katsuya Sameshima/ Masato Nishikubo
Obrazec: Starost: 4 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Papin
Shinsuke Ishikawa/ Hirofumi Ishikawa
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Meisho Kokorone
Yukihito Nagata/ Hiroshi Nakano
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Sylphina
Jouji Komatsu/ Toshiaki Mutou
Obrazec: Starost: 4 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Tosen Sea Bass
Naohito Tanaka/ Akimasa Ibi
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk King Imadesho
Taku Kawashima/ Michitaka Doi
Obrazec: Starost: 8 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Loving Scene
Takuto Demizu/ Shizuo Ooshima
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Moriden Harley
Junji Yoshida/ Hiroyuki Yanai
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Chair Glide
Masanori Mashima/ Motonori Mashima
Obrazec: Starost: 6 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Odbitki Pravila 4 (Rule 4)

8:25 Saga

Gre - / Razdalja - 6f 211y
Št. Selection Ocena RP Prejšnje kvote Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Murugan
Takuto Demizu/ Ryuuma Nakagawa
Obrazec: Starost: 5 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Ihilani
Taku Kawashima/ Hirohide Hirayama
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Star Sophia
Naohito Tanaka/ Hisami Yano
Obrazec: Starost: 5 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Wonder Compass
Hiroki Yamashita/ Toshimitsu Kunichi
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Actor Heroine
Jouji Komatsu/ Toshiaki Mutou
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Kikuno Shine
Isao Yamaguchi/ Tooru Yamada
Obrazec: Starost: 5 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk I'll Show You
Ryuuichirou Kuratomi/ Ryuuma Nakagawa
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Port Phillip
Takanori Yoshimoto/ Miyoshi Higashi
Obrazec: Starost: 5 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Kashino Pop
Tooru Takeyoshi/ Mitsunori Koga
Obrazec: Starost: 7 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Ikeno Cosmos
Shinji Kojima/ Hirofumi Watanabe
Obrazec: Starost: 5 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Odbitki Pravila 4 (Rule 4)

8:55 Saga

Gre - / Razdalja - 6f 211y
Št. Selection Ocena RP Prejšnje kvote Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Silver Saint
Shouta Muramatsu/ Hiroyuki Yanai
Obrazec: Starost: 2 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Shigeru Assistant
Chiaki Iwanaga/ Toshimitsu Kunichi
Obrazec: Starost: 2 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Marcha
Naohito Tanaka/ Toshio Oogaki
Obrazec: Starost: 2 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Moon Pass Ai
Taku Kawashima/ Michitaka Doi
Obrazec: Starost: 2 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk The Orion
Jun Tanaka/ Toshio Oogaki
Obrazec: Starost: 2 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Ryu One Kinzo
Takanori Yoshimoto/ Tadayoshi Ikeda
Obrazec: Starost: 2 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Shingun Nova
Masanori Mashima/ Motonori Mashima
Obrazec: Starost: 2 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Sei Luke
Shouma Kanayama/ Tadayoshi Ikeda
Obrazec: Starost: 2 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Miss Handa
Takuto Demizu/ Hisami Yano
Obrazec: Starost: 2 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Agena
Shinji Kojima/ Katsutoshi Teshima
Obrazec: Starost: 2 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk T M Selena
Hiroki Yamashita/ Hirohide Hirayama
Obrazec: Starost: 2 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
12 (12)
Runner Silk A Shin Diademe
Ryuuichirou Kuratomi/ Takayoshi Kawada
Obrazec: Starost: 2 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Odbitki Pravila 4 (Rule 4)

9:35 Saga

Gre - / Razdalja - 6f 211y
Št. Selection Ocena RP Prejšnje kvote Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Ninjin Musume
Manato Hida/ Hirofumi Watanabe
Obrazec: Starost: 4 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Pingit
Isao Yamaguchi/ Katsutoshi Teshima
Obrazec: Starost: 6 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Shigeru Amazonite
Jun Tanaka/ Toshimitsu Kunichi
Obrazec: Starost: 4 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Polar Sun
Ryuuichirou Kuratomi/ Yoshito Yamada
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Meisho Yasokichi
Naohito Tanaka/ Shizuo Ooshima
Obrazec: Starost: 4 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk I Don't Know
Katsuya Sameshima/ Masato Nishikubo
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Bullbear Acre
Yukihito Nagata/ Shizuo Ooshima
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Saintes Maries
Takuto Demizu/ Ryuuma Nakagawa
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Mozu Tampopo
Hiroki Yamashita/ Shinichi Higashi
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Bonaly
Shouta Muramatsu/ Hirofumi Ishikawa
Obrazec: Starost: 5 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Hawa Mahal
Shouma Kanayama/ Motonori Mashima
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Odbitki Pravila 4 (Rule 4)

10:10 Saga

Gre - / Razdalja - 6f 211y
Št. Selection Ocena RP Prejšnje kvote Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Molto Rubato
Naohito Tanaka/ Tooru Yamada
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Samurai Damashii
Masanori Mashima/ Shinichi Higashi
Obrazec: Starost: 7 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Ikeno Athlete
Shinji Kojima/ Hirofumi Watanabe
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Let's Go Guerreiro
Jun Tanaka/ Mitsunori Koga
Obrazec: Starost: 5 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Tencendor
Shinsuke Ishikawa/ Hirofumi Watanabe
Obrazec: Starost: 7 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Awesome Run
Ryuuichirou Kuratomi/ Takayoshi Kawada
Obrazec: Starost: 4 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Elegant Elf
Takuto Demizu/ Hisashi Matsushima
Obrazec: Starost: 4 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Kinako
Manato Hida/ Hirofumi Watanabe
Obrazec: Starost: 5 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Tuareg
Shouta Muramatsu/ Hisami Yano
Obrazec: Starost: 4 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Rhein Eminent
Isao Yamaguchi/ Tadayoshi Ikeda
Obrazec: Starost: 4 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Odbitki Pravila 4 (Rule 4)

10:40 Saga

Gre - / Razdalja - 1m 154y
Št. Selection Ocena RP Prejšnje kvote Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Kita Kita Fuga
Shouta Muramatsu/ Hiroyuki Yanai
Obrazec: Starost: 5 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Aino Hero
Shinsuke Ishikawa/ Tadayoshi Ikeda
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Erable
Katsuya Sameshima/ Shizuo Ooshima
Obrazec: Starost: 4 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Omoide Iroiro
Jun Tanaka/ Mitsunori Koga
Obrazec: Starost: 5 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Best Dance
Masanori Mashima/ Motonori Mashima
Obrazec: Starost: 6 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk M T Lindo
Shouma Kanayama/ Hisami Yano
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk South Country
Naohito Tanaka/ Katsutoshi Teshima
Obrazec: Starost: 7 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Daifuku
Ryuuichirou Kuratomi/ Takayoshi Kawada
Obrazec: Starost: 7 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Konochio Tsunaide
Tooru Takeyoshi/ Yoshito Yamada
Obrazec: Starost: 6 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Meisho Reigetsu
Shinji Kojima/ Takayoshi Kawada
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Harbor Comet
Takanori Yoshimoto/ Akimasa Ibi
Obrazec: Starost: 4 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
12 (12)
Runner Silk Gris Eclair
Isao Yamaguchi/ Kinya Kitamura
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Odbitki Pravila 4 (Rule 4)

11:15 Saga

Gre - / Razdalja - 4f 104y
Št. Selection Ocena RP Prejšnje kvote Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Flash Gleam
Taku Kawashima/ Michitaka Doi
Obrazec: Starost: 6 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Marino Eva
Takuto Demizu/ Shizuo Ooshima
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Win Thumbelina
Naohito Tanaka/ Akimasa Ibi
Obrazec: Starost: 4 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Suzuka Due
Hiroki Yamashita/ Hirofumi Watanabe
Obrazec: Starost: 4 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Kurino Manchess
Ryuuichirou Kuratomi/ Ryuuma Nakagawa
Obrazec: Starost: 5 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Knappe Vrouw
Jouji Komatsu/ Toshiaki Mutou
Obrazec: Starost: 5 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Monge Deep
Shouta Muramatsu/ Akimasa Ibi
Obrazec: Starost: 5 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Win Forward
Shouma Kanayama/ Toshiaki Mutou
Obrazec: Starost: 4 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Nitto Pachira
Manato Hida/ Yukito Sankoda
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Nao Groove
Katsuya Sameshima/ Shizuo Ooshima
Obrazec: Starost: 3 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Goldilocks
Shinji Kojima/ Akimasa Ibi
Obrazec: Starost: 4 Teža:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Odbitki Pravila 4 (Rule 4)

11:10 Saga - Rezultati

11 Ran - Poravnan - Off Time: 11:10:01

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 10 (10)
Runner Silk Sodane Tooru Takeyoshi Tooru Yamada
-
1.61 - -
 2. 6 (6)
Runner Silk Red Luster Chiaki Iwanaga Katsutoshi Teshima
-
4.50 - -
 3. 2 (2)
Runner Silk Z Gamba Jun Tanaka Hiroshi Nakano
-
17.00 - -
Forecast dividenda: 6.30  
10:40 Saga - Rezultati

12 Ran - Poravnan - Off Time: 10:40:05

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 9 (9)
Runner Silk Bonito Isao Yamaguchi Toshimitsu Kunichi
-
2.50 - -
 2. 4 (4)
Runner Silk Shigeru Kanaloa Hiroki Yamashita Toshimitsu Kunichi
-
2.25 - -
 3. 7 (7)
Runner Silk Wave Analysis Shouma Kanayama Katsutoshi Teshima
-
7.00 - -
Forecast dividenda: 6.80  
10:05 Saga - Rezultati

10 Ran - Poravnan - Off Time: 10:05:05

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 1 (1)
Runner Silk Ultima Soul Jouji Komatsu Motonori Mashima
-
34.00 - -
 2. 11 (11)
Runner Silk Brave Sage Tooru Takeyoshi Takayoshi Sakai
-
13.00 - -
 3. 8 (8)
Runner Silk Prima Stella Shinji Kojima Hirofumi Watanabe
-
23.00 - -
Forecast dividenda: 476.10  


Netekmovalci:

 • Lot Pleasure
 • Guardian
9:25 Saga - Rezultati

11 Ran - Poravnan - Off Time: 09:25:01

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 3 (3)
Runner Silk Meiner Modig Tooru Takeyoshi Yoshito Yamada
-
3.75 - -
 2. 1 (1)
Runner Silk Sunrise Tachyon Ryuuichirou Kuratomi Takayoshi Kawada
-
21.00 - -
 3. 2 (2)
Runner Silk Shigeru Hirako Isao Yamaguchi Toshimitsu Kunichi
-
1.40 - -
Forecast dividenda: 63.40  
8:55 Saga - Rezultati

11 Ran - Poravnan - Off Time: 08:55:00

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 9 (9)
Runner Silk Mitsuru Thevictory Shouma Kanayama Tadayoshi Ikeda
-
67.00 - -
 2. 11 (11)
Runner Silk She Is A Lady Hiroki Yamashita Tooru Yamada
-
201.00 - -
 3. 4 (4)
Runner Silk Power Authority Tooru Takeyoshi Motonori Mashima
-
15.00 - -
Forecast dividenda: 8392.60  
8:20 Saga - Rezultati

10 Ran - Poravnan - Off Time: 08:20:00

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 1 (1)
Runner Silk Marvelous Tesoro Jouji Komatsu Shinichi Higashi
-
3.75 - -
 2. 7 (7)
Runner Silk Galette Des Rois Shinsuke Ishikawa Hirofumi Ishikawa
-
13.00 - -
 3. 8 (8)
Runner Silk Shajna Takanori Yoshimoto Moriyuki Yorimoto
-
67.00 - -
Forecast dividenda: 41.90  
7:50 Saga - Rezultati

10 Ran - Poravnan - Off Time: 07:50:00

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 7 (7)
Runner Silk Hinamatsuri Takuto Demizu Hisashi Matsushima
-
5.50 - -
 2. 3 (3)
Runner Silk Gemini Naohito Tanaka Toshio Oogaki
-
21.00 - -
 3. 2 (2)
Runner Silk Etoile Minoru Jouji Komatsu Shinichi Higashi
-
21.00 - -
Forecast dividenda: 103.60  
7:20 Saga - Rezultati

9 Ran - Poravnan - Off Time: 07:20:05

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 6 (6)
Runner Silk Ranjo Jouji Komatsu Motonori Mashima
-
2.87 - -
 2. 3 (3)
Runner Silk A Shin Mahoroba Shouma Kanayama Yukito Sankoda
-
12.00 - -
 3. 8 (8)
Runner Silk Legenda Aurea Katsuya Sameshima Shizuo Ooshima
-
10.00 - -
Forecast dividenda: 27.00  
6:45 Saga - Rezultati

8 Ran - Poravnan - Off Time: 06:45:01

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 7 (7)
Runner Silk Suiyobi Jouji Komatsu Motonori Mashima
-
21.00 - -
 2. 1 (1)
Runner Silk Smile Orion Hiroki Yamashita Toshimitsu Kunichi
-
2.62 - -
 3. 4 (4)
Runner Silk Marino Viviana Isao Yamaguchi Katsutoshi Teshima
-
2.00 - -
Forecast dividenda: 66.80  
6:10 Saga - Rezultati

5 Ran - Poravnan - Off Time: 06:10:09

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 5 (5)
Runner Silk Sanyo Smile Manato Hida Yukito Sankoda
-
1.73 - -
 2. 6 (6)
Runner Silk Shigeru Usagi Isao Yamaguchi Toshimitsu Kunichi
-
4.00 - -
Forecast dividenda: 3.80  


Netekmovalci:

 • Sekitobano Gotoku
5:40 Saga - Rezultati

7 Ran - Poravnan - Off Time: 05:40:01

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 3 (3)
Runner Silk Brut Millesime Masanori Mashima Motonori Mashima
-
1.61 - -
 2. 1 (1)
Runner Silk Miyuki Gekokujo Ryuuichirou Kuratomi Takayoshi Kawada
-
3.50 - -
Forecast dividenda: 3.70  

UK and Ireland - Best Odds Guaranteed All Races DD_EXPAND_COLLAPSE

If you bet on a Horse and take our price, say 7/1, but when the race starts the price has moved to a larger price, maybe 9/1, we'll settle your bet at the larger price. This means no more disappointment if the price gets better, you're guaranteed whichever is higher - the Starting Price or the price you took.

 • KEY:
 • Early PricesEarly Prices
 • Best Odds GuaranteedBest Odds Guaranteed
 • ResultsResults
 • Race ReplayRace Replay
 

Downpatrick

 • Live TV     Racing UK

All races

 

Gowran Park

 • Live TV     Racing UK
 • Gre: Good

All races

US Racing - watch live on Betting TV 7 days a week for free DD_EXPAND_COLLAPSE

Watch the biggest US races with us on Betting TV, seven days a week, for free. Singles only. SP bets settled at the last William Hill price. Fixed odds available on Mobile & Online.

 
 

Virtual Racing   DD_EXPAND_COLLAPSE

 

 

Canterberry Hills

All races

 

Sandy Lanes

All races

 

Home Straight

All races

 

Mustang Valley

All races

 

Hope Park

All races

 

Sprintvalley

All races

 

Steepledowns

All races

 

Portman Park

All races