Hanshin kvote klađenja


William Hill Proizvodi

Pređi na glavni sadržaj

Prijava
Zapamti me? Izgubili ste Vaše podatke o prijavi?

2:00 Hanshin

Ide - / Rastojanje - 5f 212y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Reiwa Princess
Akatsuki Tomita/ Kazuyoshi Kihara
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Isle Of Cherry
Yamato Tsunoda/ Takashi Suzuki
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Nihonpiro Lovely
Yusaku Kokubun/ Toshiyuki Hattori
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Moon Landing
Komaki Futoshi/ Ken Kozaki
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Narita Saffraan
Hiroki Matsumoto/ Hiroshi Miyamoto
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Shigeru Riji
Yuichi Fukunaga/ Tadao Igarashi
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Let's Go Ask
Katsuma Sameshima/ Tomoyuki Umeda
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Espada Azul
Ryuji Wada/ Takashi Suzuki
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Smart Elsa
Arata Saito/ Takayuki Yasuda
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Pocket Rocket
Haruhiko Kawasu/ Hidemasa Nakao
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Kuchibashinicherry
Kikuzawa Kazuki/ Teruhiko Chida
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
12 (12)
Runner Silk Luna Rainbow
Takashi Fujikake/ Shinya Kobayashi
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
13 (13)
Runner Silk Machan Faith
Kohei Matsuyama/ Koichi Shintani
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
14 (14)
Runner Silk Romero
Mirai Iwata/ Tadashi Kayo
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
15 (15)
Runner Silk Jun One Point
Atsuya Nishimura/ Tamio Hamada
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
16 (16)
Runner Silk Meisho Nobiyaka
Manabu Sakai/ Koichi Tsunoda
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

2:35 Hanshin

Ide - / Rastojanje - 6f 211y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Guest Principal
Yuichi Fukunaga/ Hirofumi Shii
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Ferrara
Hideaki Miyuki/ Naoyuki Morita
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Zenno Pegging
Hiroki Matsumoto/ Tomoyasu Sakaguchi
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Cho Wild
Ryo Takakura/ Katsunori Tanaka
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Hagino Credo
Shota Kato/ Ippo Sameshima
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Eifer Bear
Ken Tanaka/ Toshiyuki Hattori
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Kitano Express
Kohei Matsuyama/ Tomoyasu Sakaguchi
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Suzuka Romance
Yasunari Iwata/ Mitsuru Hashida
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Noble Grace
Mirai Iwata/ Hiroshi Miyamoto
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Three K N
Manabu Sakai/ Norio Fujisawa
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Reliquia Azul
Ryuji Wada/ Takashi Suzuki
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
12 (12)
Runner Silk Hidden Gem
Yoshimasa Kido/ Tomohiko Hatsuki
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
13 (13)
Runner Silk T M Great
Akatsuki Tomita/ Hidenori Take
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
14 (14)
Runner Silk Oken Break
Atsuya Nishimura/ Mitsunori Makiura
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
15 (15)
Runner Silk Amistad
Yutaro Mori/ Tomohiko Hatsuki
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
16 (16)
Runner Silk Magnum Heart
Arata Saito/ Hisashi Shimizu
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

3:05 Hanshin

Ide - / Rastojanje - 6f 211y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Smart Breeze
Hideaki Miyuki/ Mamoru Ishibashi
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Reencounter
Kazuo Yokoyama/ Takashi Saitou
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Yoshino Easter
Yuga Kawada/ Hidemasa Nakao
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Meisho Yosare
Yamato Tsunoda/ Yasushi Shono
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Forever Kayo
Kikuzawa Kazuki/ Teruhiko Chida
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk T M Emerald
Katsuma Sameshima/ Yuzo Iida
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Mashimashi Natchan
Ryota Sameshima/ Yuzo Iida
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Gran Esperanza
Hiroki Matsumoto/ Takashi Saitou
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Sunrise Bloom
Kyosuke Maruta/ Hiroshi Kawachi
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Yamanin Dracaena
Takashi Fujikake/ Kodai Hasegawa
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk God Ciel
Arata Saito/ Mikio Matsunaga
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
12 (12)
Runner Silk Shigeru Kaicho
Ryuji Wada/ Takashi Suzuki
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
13 (13)
Runner Silk Snark Shunso
Atsuya Nishimura/ Kenji Nonaka
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
14 (14)
Runner Silk Taisei Blaze
Yuichi Fukunaga/ Mitsunori Makiura
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
15 (15)
Runner Silk Zenno Michizane
Shinichiro Akiyama/ Koshiro Take
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
16 (16)
Runner Silk Summer Snow
Akatsuki Tomita/ Hidenori Take
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
17 (17)
Runner Silk Shonan Gagnant
Mirai Iwata/ Naosuke Sugai
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
18 (18)
Runner Silk Hayabusa
Suguru Hamanaka/ Koshiro Take
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

3:35 Hanshin

Ide - / Rastojanje - 1m 208y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Invisible Surrey
Akatsuki Tomita/ Hiroyuki Oneda
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk A Shin Il Khan
Yuichi Fukunaga/ Ryuji Okubo
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Kurino Enjoy
Yutaro Mori/ Norio Fujisawa
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Becrux
Arata Saito/ Kenichi Fujioka
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Meisho Yamatsumi
Komaki Futoshi/ Yasushi Shono
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Real Deal
Hideaki Miyuki/ Yuki Ohashi
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Killer Mountain
Ken Tanaka/ Akio Adachi
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Ventra
Manabu Sakai/ Ippo Sameshima
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk American Poro
Yuji Nakai/ Teiichi Konno
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Kurino Ambitious
Shinji Kawashima/ Yoshiyuki Arakawa
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Coeur Et Raijin
Yamato Tsunoda/ Hidemasa Nakao
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

4:25 Hanshin

Ide - / Rastojanje - 7f 210y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Grande
Kohei Matsuyama/ Naohiro Yoshida
Obrazac: Godine starosti: 1 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Rouge La Terre
Kota Fujioka/ Yoshito Yahagi
Obrazac: Godine starosti: 1 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Kona Black
Yuichi Fukunaga/ Hisashi Shimizu
Obrazac: Godine starosti: 1 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Cosmo Rouge
Yusaku Kokubun/ Tadao Igarashi
Obrazac: Godine starosti: 1 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Shonan Hakuraku
Yasunari Iwata/ Takeshi Matsushita
Obrazac: Godine starosti: 1 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Shigeru Rose
Hideaki Miyuki/ Kiyoshi Tani
Obrazac: Godine starosti: 1 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Danon Scorpion
Yuga Kawada/ Takayuki Yasuda
Obrazac: Godine starosti: 1 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/4 Kvote
2 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

4:55 Hanshin

Ide - / Rastojanje - 1m 208y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Meisho Shintake
Mirai Iwata/ Teruhiko Chida
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk The Rest Nowhere
Yuga Kawada/ Yasuo Tomomichi
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Meisho Masakari
Shinji Kawashima/ Yoshiyuki Arakawa
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Phantom Barows
Hiroki Matsumoto/ Ryo Terashima
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Akahige
Misaki Shibata/ Yasuyuki Takahashi
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Toshin Mont Blanc
Kohei Matsuyama/ Haruki Sugiyama
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Erika Stella
Yuichi Fukunaga/ Hideaki Fujiwara
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Water Arks
Akatsuki Tomita/ Hiroshi Kawachi
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Nihonpiro Call
Yoshiyasu Namba/ Toshiyuki Hattori
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Aisai Tailor
Ryota Sameshima/ Yuzo Iida
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Take By Storm
Yuichi Shibayama/ Koshiro Take
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
12 (12)
Runner Silk T O Turner
Ryuji Wada/ Yutaka Okumura
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
13 (13)
Runner Silk Meisho Tenon
Yamato Tsunoda/ Masaru Honda
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
14 (14)
Runner Silk Mister Safari
Suguru Hamanaka/ Kenichi Fujioka
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
15 (15)
Runner Silk Yamanin Sympa
Kazuo Yokoyama/ Takashi Saitou
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
16 (16)
Runner Silk Josho Pace
Yusaku Kokubun/ Toshiyuki Hattori
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
17 (17)
Runner Silk Three Maurice
Yasunari Iwata/ Mitsuru Hashida
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

5:25 Hanshin

Ide - / Rastojanje - 1m 208y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Out Of Sight
Kazuo Yokoyama/ Takashi Saitou
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk T M Magma
Ryo Takakura/ Haruki Sugiyama
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Chione Verite
Ryota Sameshima/ Kazuya Nakatake
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Meisho Kamuro
Akatsuki Tomita/ Yoshiyuki Arakawa
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Nihonpiro Harbor
Ken Tanaka/ Akio Adachi
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Ragione
Katsuma Sameshima/ Kunihiko Watanabe
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Rose Emperor
Suguru Hamanaka/ Yasutoshi Ikee
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Himeno Jackal
Shota Kato/ Yasushi Shono
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Day Of Joy
Haruhiko Kawasu/ Takeshi Matsushita
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Wide Leggiadro
Ryuji Wada/ Tadashi Kayo
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Sustainable
Hideaki Miyuki/ Kodai Hasegawa
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
12 (12)
Runner Silk Violet Zinc
Kohei Matsuyama/ Yoshihiko Kawamura
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
13 (13)
Runner Silk Cool Five
Mirai Iwata/ Yasuo Tomomichi
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
14 (14)
Runner Silk Gemini King
Yoshiyasu Namba/ Toshiyuki Hattori
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
15 (15)
Runner Silk Namura Swagger
Shinji Kawashima/ Yoshiyuki Arakawa
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
16 (16)
Runner Silk On The Fevre
Yuga Kawada/ Kenji Nonaka
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

5:55 Hanshin

Ide - / Rastojanje - 7f 210y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Satono Ramses
Kohei Matsuyama/ Shinsuke Hashiguchi
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Hiruno Edward
Norihiro Yokoyama/ Mitsugu Kon
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Summer Tryst
Mirai Iwata/ Hideaki Fujiwara
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Satono Sky Turf
Hideaki Miyuki/ Yasutoshi Ikee
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Integral City
Ryuji Wada/ Kazuya Makita
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Shirley Poppy
Yuichi Fukunaga/ Koichi Ishizaka
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Win Balladeer
Yusaku Kokubun/ Yuzo Iida
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Donna Sereno
Kazuo Yokoyama/ Shogo Yasuda
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Hishi Taizan
Yamato Tsunoda/ Koichi Tsunoda
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Shura Vhara
Akatsuki Tomita/ Yoshihiko Kawamura
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Vasa
Kota Fujioka/ Ippo Sameshima
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

6:25 Hanshin

Ide - / Rastojanje - 1m 1f 207y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Kurino Honoo
Kota Fujioka/ Kiyoshi Tani
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Love Spiel
Kohei Matsuyama/ Naoyuki Morita
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Liverpool Town
Yuji Nakai/ Mamoru Ishibashi
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Tokai Orden
Kyosuke Maruta/ Masatatsu Kikukawa
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Red Zenon
Arata Saito/ Taiki Chaki
Obrazac: Godine starosti: 6 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Whose Side
Kikuzawa Kazuki/ Masahiro Horii
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Everyone Black
Suguru Hamanaka/ Koshiro Take
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Namura Golovkin
Ryuji Wada/ Yuki Ohashi
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Lord Session
Yasunari Iwata/ Yoshitada Takahashi
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Great Barows
Mirai Iwata/ Yasuyuki Tsujino
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Cobalt Blue
Yuichi Fukunaga/ Yasutoshi Ikee
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
12 (12)
Runner Silk Waverley
Atsuya Nishimura/ Shinya Kobayashi
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
13 (13)
Runner Silk Satono Emerald
Katsuma Sameshima/ Takayuki Yasuda
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
14 (14)
Runner Silk Yugen
Akatsuki Tomita/ Shinsuke Hashiguchi
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
15 (15)
Runner Silk Adjust The Route
Yuga Kawada/ Manabu Ikezoe
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

7:00 Hanshin

Ide - / Rastojanje - 1m 208y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Suzuka Long
Kiwamu Ogino/ Mitsuru Hashida
Obrazac: Godine starosti: 6 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Fiori Chiari
Yusaku Kokubun/ Hisashi Shimizu
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Tigrasha
Kohei Matsuyama/ Manabu Ikezoe
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Ilmatar
Manabu Sakai/ Kunihiko Watanabe
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Charade
Mirai Iwata/ Hideaki Fujiwara
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Akai Ito
Norihiro Yokoyama/ Kazuya Nakatake
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Cri Du Coeur
Kota Fujioka/ Shozo Sasaki
Obrazac: Godine starosti: 6 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Patrick
Kazuo Yokoyama/ Inao Okada
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Musica
Shinichiro Akiyama/ Takashi Suzuki
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Peptide Fushicho
Ken Tanaka/ Hidenori Take
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk La Luna Brillare
Ryuji Wada/ Koichi Ishizaka
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
12 (12)
Runner Silk Rose Tesoro
Katsuma Sameshima/ Toru Kurita
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
13 (13)
Runner Silk Ritmicamente
Atsuya Nishimura/ Tomokazu Takano
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
14 (14)
Runner Silk Red Flavia
Suguru Hamanaka/ Osamu Hirata
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
15 (15)
Runner Silk Innocent Muse
Yamato Tsunoda/ Kazuhide Sasada
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
16 (16)
Runner Silk Grand Speed
Yuichi Fukunaga/ Masayuki Nishimura
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
17 (17)
Runner Silk Saturn
Yuga Kawada/ Yasuyuki Tsujino
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
18 (18)
Runner Silk Water Parfait
Hideaki Miyuki/ Mamoru Ishibashi
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

7:35 Hanshin

Ide - / Rastojanje - 1m 1f 207y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Shamrock Hill
Takashi Fujikake/ Shozo Sasaki
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Ablaze
Suguru Hamanaka/ Yasutoshi Ikee
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Ho O Emmy's
Kyosuke Maruta/ Masakazu Ikegami
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Cathedral Bell
Ryuji Wada/ Masayuki Nishimura
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Shadow Diva
Yuichi Fukunaga/ Makoto Saito
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Figlia Pura
Kikuzawa Kazuki/ Takanori Kikuzawa
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Red Belle Deesse
Hideaki Miyuki/ Yuichi Shikato
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Soft Fruit
Kazuo Yokoyama/ Takashi Saitou
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Izu Jo No Kiseki
Atsuya Nishimura/ Koichi Ishizaka
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk K'in Gout Style
Ryo Takakura/ Katsunori Tanaka
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Passing Through
Kiwamu Ogino/ Yoichi Kuroiwa
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
12 (12)
Runner Silk Andraste
Mirai Iwata/ Mitsumasa Nakauchida
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP