Saga kvote klađenja


William Hill Proizvodi

Pređi na glavni sadržaj

Prijava
Zapamti me? Izgubili ste Vaše podatke o prijavi?

7:15 Saga

Ide - / Rastojanje - 6f 211y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Rikka Ship
Takanori Yoshimoto/ Shinichi Higashi
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Marino Viviana
Tsubasa Kamo/ Katsutoshi Teshima
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Yaeno Tsubame
Shouma Kanayama/ Sadafumi Yamashita
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Marie
Naohito Tanaka/ Akimasa Ibi
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Makalu
Taku Kawashima/ Moriyuki Yorimoto
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk A Shin Parkour
Shinsuke Ishikawa/ Hirofumi Ishikawa
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk T M Press Dan
Hiroki Yamashita/ Hirohide Hirayama
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Kooza
Yukihito Nagata/ Moriyuki Yorimoto
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Arbiter
Takuto Demizu/ Ryuuma Nakagawa
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Crown Humor
Isao Yamaguchi/ Shinichi Higashi
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

7:50 Saga

Ide - / Rastojanje - 6f 211y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Kana One
Naohito Tanaka/ Akimasa Ibi
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Ryu One Kinzo
Shouma Kanayama/ Tadayoshi Ikeda
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk M O Max
Tsubasa Kamo/ Hiroshi Nakano
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Shigeru Hombucho
Isao Yamaguchi/ Toshimitsu Kunichi
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Derma Jizai
Taku Kawashima/ Sadafumi Yamashita
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Copano Making
Takanori Yoshimoto/ Michitaka Doi
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Hokko Junrei
Yukihito Nagata/ Hiroshi Nakano
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Kashino Meister
Jun Tanaka/ Mitsunori Koga
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Kisekiga Kuru
Tooru Takeyoshi/ Miyoshi Higashi
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Draco Tesoro
Takuto Demizu/ Shinichi Higashi
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

8:25 Saga

Ide - / Rastojanje - 6f 211y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Win Radiant
Takanori Yoshimoto/ Moriyuki Yorimoto
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Tax Officer
Taku Kawashima/ Michitaka Doi
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk King Protea
Shinji Kojima/ Motonori Mashima
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Galette Des Rois
Yukihito Nagata/ Hirofumi Ishikawa
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Tachyon
Manato Hida/ Hisami Yano
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Long Succession
Shinsuke Ishikawa/ Katsutoshi Teshima
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Longing Yuta
Tooru Takeyoshi/ Yoshito Yamada
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Kurino Marengo
Takuto Demizu/ Shinichi Higashi
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Sei Luke
Ryuuichirou Kuratomi/ Tadayoshi Ikeda
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Kyunkyun Heart
Shouma Kanayama/ Tadayoshi Ikeda
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Victory Magic
Hiroki Yamashita/ Toshimitsu Kunichi
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

8:55 Saga

Ide - / Rastojanje - 6f 102y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Strong Wolf
Isao Yamaguchi/ Kinya Kitamura
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Ika Nikan
Tooru Takeyoshi/ Motonori Mashima
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Sekitobano Gotoku
Manato Hida/ Hirofumi Watanabe
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Rinen Heroine
Jun Tanaka/ Kazuo Hamada
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Omega Max
Taku Kawashima/ Kinya Kitamura
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Super Lina
Shouma Kanayama/ Kinya Kitamura
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Sanyo Smile
Shinji Kojima/ Yukito Sankoda
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/4 Kvote
2 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

9:25 Saga

Ide - / Rastojanje - 6f 102y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk M T Lindo
Shinsuke Ishikawa/ Hisami Yano
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Toho Bonita
Yukihito Nagata/ Hiroshi Nakano
Obrazac: Godine starosti: 7 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Meisho Yasokichi
Tsubasa Kamo/ Shizuo Ooshima
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk K Two Shilling
Taku Kawashima/ Kinya Kitamura
Obrazac: Godine starosti: 6 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Lovely Tokimeki
Tooru Takeyoshi/ Yoshito Yamada
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Murugan
Shouma Kanayama/ Ryuuma Nakagawa
Obrazac: Godine starosti: 6 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Copano Carib
Takuto Demizu/ Shinichi Higashi
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Star Sophia
Hiroki Yamashita/ Hisami Yano
Obrazac: Godine starosti: 6 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Shingun Olivia
Shinji Kojima/ Motonori Mashima
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

10:00 Saga

Ide - / Rastojanje - 6f 102y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Hakuyu Flyer
Katsuya Sameshima/ Shinichi Higashi
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Seikochan
Hiroki Yamashita/ Hisami Yano
Obrazac: Godine starosti: 6 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Kashino Wing
Jun Tanaka/ Kazuo Hamada
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Saimon Battler
Manato Hida/ Hirofumi Watanabe
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Shigeru Hirako
Isao Yamaguchi/ Toshimitsu Kunichi
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Empathy
Shouma Kanayama/ Masato Nishikubo
Obrazac: Godine starosti: 7 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk June Bloom
Shinji Kojima/ Takayoshi Kawada
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Matera Yuki
Ryuuichirou Kuratomi/ Ryuuma Nakagawa
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Manoa Falls
Naohito Tanaka/ Masato Nishikubo
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Brave Sage
Shinsuke Ishikawa/ Takayoshi Sakai
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk T M Satsuma O
Yukihito Nagata/ Hirohide Hirayama
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

10:30 Saga

Ide - / Rastojanje - 6f 211y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Kashino Variscite
Shinsuke Ishikawa/ Sadafumi Yamashita
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk T M Azayaka
Hiroki Yamashita/ Hirohide Hirayama
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Julunggul
Katsuya Sameshima/ Shizuo Ooshima
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Shajna
Shouma Kanayama/ Moriyuki Yorimoto
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Thaisa
Takuto Demizu/ Moriyuki Yorimoto
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Moriden Harley
Junji Yoshida/ Hiroyuki Yanai
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Little Fairy
Taku Kawashima/ Moriyuki Yorimoto
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Sammaru Family
Tsubasa Kamo/ Shizuo Ooshima
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Monte Monaco
Manato Hida/ Mitsunori Koga
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

11:05 Saga

Ide - / Rastojanje - 6f 211y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Benois De La Danse
Yukihito Nagata/ Hiroshi Nakano
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Gemini
Naohito Tanaka/ Toshio Oogaki
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Meisho Kodemari
Jun Tanaka/ Hisashi Matsushima
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Lord Albion
Isao Yamaguchi/ Tadayoshi Ikeda
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Pretty Idol
Takuto Demizu/ Shinichi Higashi
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk T M Kiseki Dan
Katsuya Sameshima/ Hirohide Hirayama
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Neo Champ De Mars
Manato Hida/ Yukito Sankoda
Obrazac: Godine starosti: 6 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Izu Jo Crown
Tooru Takeyoshi/ Masato Nishikubo
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Miss Mishima
Junji Yoshida/ Hiroyuki Yanai
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Saimon Giza
Shouma Kanayama/ Tadayoshi Ikeda
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Angel Sunrise
Ryuuichirou Kuratomi/ Takayoshi Kawada
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
12 (12)
Runner Silk Miss Handa
Shinsuke Ishikawa/ Hisami Yano
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

11:35 Saga

Ide - / Rastojanje - 6f 211y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk King Of Chess
Jun Tanaka/ Toshiaki Mutou
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Fine Captain
Takuto Demizu/ Katsutoshi Teshima
Obrazac: Godine starosti: 8 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Shigeru Shunin
Hiroki Yamashita/ Toshimitsu Kunichi
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Mitake Prince
Tooru Takeyoshi/ Motonori Mashima
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Makalapua
Ryuuichirou Kuratomi/ Takayoshi Kawada
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Asobo
Yukihito Nagata/ Hiroshi Nakano
Obrazac: Godine starosti: 6 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Parfait D'or
Isao Yamaguchi/ Kinya Kitamura
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk T M Yokaro
Shinsuke Ishikawa/ Hirohide Hirayama
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Carriera
Taku Kawashima/ Michitaka Doi
Obrazac: Godine starosti: 7 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Nangoku Julian
Manato Hida/ Mitsunori Koga
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Super Brown
Naohito Tanaka/ Mitsunori Koga
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

12:05 Saga

Ide - / Rastojanje - 1m 154y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Yosoro
Ryuuichirou Kuratomi/ Tooru Yamada
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk T O Seira
Naohito Tanaka/ Kinya Kitamura
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Sun Kahala
Hiroki Yamashita/ Tadayoshi Ikeda
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Hope Hill
Katsuya Sameshima/ Motonori Mashima
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk The Big Lady
Isao Yamaguchi/ Yukito Sankoda
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Moon Pass Gold
Taku Kawashima/ Michitaka Doi
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Pink Furioso
Shinji Kojima/ Tadayoshi Ikeda
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Klystron
Jun Tanaka/ Katsutoshi Teshima
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Matsurida Wolf
Shinsuke Ishikawa/ Hisami Yano
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Takeno Saiko
Manato Hida/ Mitsunori Koga
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

12:40 Saga

Ide - / Rastojanje - 4f 104y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk L'austral
Hiroki Yamashita/ Michitaka Doi
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Blade
Tsubasa Kamo/ Toshio Oogaki
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Crux Tesoro
Isao Yamaguchi/ Shinichi Higashi
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Brilliant Maia
Jun Tanaka/ Katsutoshi Teshima
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Phantom Barows
Taku Kawashima/ Sadafumi Yamashita
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Irish Bomb
Naohito Tanaka/ Akimasa Ibi
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Sunrise Eiger
Takuto Demizu/ Ryuuma Nakagawa
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Peisha Kirara
Shinsuke Ishikawa/ Hirofumi Ishikawa
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Charming Sara
Yukihito Nagata/ Hiroshi Nakano
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Scissors Feint
Shouma Kanayama/ Moriyuki Yorimoto
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Chamlang
Takanori Yoshimoto/ Moriyuki Yorimoto
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
12 (12)
Runner Silk Royal Perfume
Ryuuichirou Kuratomi/ Tadayoshi Ikeda
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

12:40 Saga - Rezultati

11 Ran - Rešen - Off Time: 12:40:01

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 11 (11)
Runner Silk Contemporary Isao Yamaguchi Toshimitsu Kunichi
-
4.33 - -
2 10 (10)
Runner Silk Gold Hughes Masanori Mashima Motonori Mashima
-
4.00 - -
3 8 (8)
Runner Silk Ho O X Tsubasa Kamo Shizuo Ooshima
-
2.62 - -
Forecast dividenda: 23.00  
12:05 Saga - Rezultati

11 Ran - Rešen - Off Time: 12:05:00

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 2 (2)
Runner Silk Lucky Boy Manato Hida Yukito Sankoda
-
1.33 - -
2 5 (5)
Runner Silk Day Of Thunder Hiroki Yamashita Tooru Yamada
-
2.50 - -
3 10 (10)
Runner Silk Jacaranda Blue Ryuuichirou Kuratomi Yoshito Yamada
-
67.00 - -
Forecast dividenda: 2.80  
11:35 Saga - Rezultati

12 Ran - Rešen - Off Time: 11:35:01

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 3 (3)
Runner Silk Sakura Top Kiseki Isao Yamaguchi Shinichi Higashi
-
1.02 - -
2 7 (7)
Runner Silk Mondschein Naohito Tanaka Hiroyuki Yanai
-
34.00 - -
3 12 (12)
Runner Silk Nishino Raffica Shouma Kanayama Tadayoshi Ikeda
-
9.50 - -
Forecast dividenda: 12.50  
11:05 Saga - Rezultati

11 Ran - Rešen - Off Time: 11:05:01

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 10 (10)
Runner Silk Rouge Sunrise Ryuuichirou Kuratomi Takayoshi Kawada
-
1.36 - -
2 7 (7)
Runner Silk Windspinner Tooru Takeyoshi Tooru Yamada
-
17.00 - -
3 11 (11)
Runner Silk Apus Tesoro Isao Yamaguchi Shinichi Higashi
-
3.50 - -
Forecast dividenda: 15.10  
10:35 Saga - Rezultati

11 Ran - Rešen - Off Time: 10:35:01

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 2 (2)
Runner Silk A Shin Libertas Manato Hida Yukito Sankoda
-
2.25 - -
2 8 (8)
Runner Silk Meiner Inab Tooru Takeyoshi Hirofumi Ishikawa
-
41.00 - -
3 9 (9)
Runner Silk Sunrise Smile Takuto Demizu Hiroshi Nakano
-
19.00 - -
Forecast dividenda: 66.80  
10:05 Saga - Rezultati

11 Ran - Rešen - Off Time: 10:05:00

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 3 (3)
Runner Silk Tamamo Maxim Takuto Demizu Ryuuma Nakagawa
-
1.30 - -
2 5 (5)
Runner Silk Night Queen Tsubasa Kamo Toshio Oogaki
-
81.00 - -
3 11 (11)
Runner Silk Keep The Rest Takanori Yoshimoto Hirofumi Ishikawa
-
15.00 - -
Forecast dividenda: 46.40  
9:35 Saga - Rezultati

9 Ran - Rešen - Off Time: 09:35:00

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 8 (8)
Runner Silk Strong Book Manato Hida Motonori Mashima
-
1.50 - -
2 9 (9)
Runner Silk Hanahana Gusto Naohito Tanaka Katsutoshi Teshima
-
5.50 - -
3 3 (3)
Runner Silk Rising Seira Takuto Demizu Kinya Kitamura
-
3.50 - -
Forecast dividenda: 5.90  
9:05 Saga - Rezultati

11 Ran - Rešen - Off Time: 09:05:00

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 3 (3)
Runner Silk Cosmo Sterling Hiroki Yamashita Motonori Mashima
-
2.37 - -
2 4 (4)
Runner Silk La Vie En Reve Isao Yamaguchi Katsutoshi Teshima
-
2.50 - -
3 6 (6)
Runner Silk Magma Yukihito Nagata Toshimitsu Kunichi
-
13.00 - -
Forecast dividenda: 7.60  
8:35 Saga - Rezultati

12 Ran - Rešen - Off Time: 08:35:01

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 1 (1)
Runner Silk Fine Hiroki Yamashita Motonori Mashima
-
3.50 - -
2 10 (10)
Runner Silk I Am Victoria Tsubasa Kamo Shizuo Ooshima
-
6.00 - -
3 12 (12)
Runner Silk Gerbera Rossa Taku Kawashima Michitaka Doi
-
41.00 - -
Forecast dividenda: 26.30  
7:55 Saga - Rezultati

9 Ran - Rešen - Off Time: 07:55:00

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 8 (8)
Runner Silk Hakuai Atom Isao Yamaguchi Shinichi Higashi
-
1.06 - -
2 2 (2)
Runner Silk I Wanna Trust Taku Kawashima Masato Nishikubo
-
13.00 - -
3 6 (6)
Runner Silk Dance In The Rain Takuto Demizu Shinichi Higashi
-
21.00 - -
Forecast dividenda: 5.70  
7:20 Saga - Rezultati

10 Ran - Rešen - Off Time: 07:20:00

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 9 (9)
Runner Silk Robe De Soiree Isao Yamaguchi Tooru Yamada
-
1.12 - -
2 4 (4)
Runner Silk Chigusa Smile Manato Hida Hirohide Hirayama
-
9.00 - -
3 7 (7)
Runner Silk Rouge Parfum Tsubasa Kamo Yukito Sankoda
-
19.00 - -
Forecast dividenda: 5.70  

UK and Ireland - Best Odds Guaranteed All Races DD_EXPAND_COLLAPSE

If you bet on a Horse and take our price, say 7/1, but when the race starts the price has moved to a larger price, maybe 9/1, we'll settle your bet at the larger price. This means no more disappointment if the price gets better, you're guaranteed whichever is higher - the Starting Price or the price you took.

  • KEY:
  • Early PricesEarly Prices
  • Best Odds GuaranteedBest Odds Guaranteed
  • ResultsResults
  • Race ReplayRace Replay
 
 
 

Rest Of The World . DD_EXPAND_COLLAPSE

 

 

Riyadh

All races

US Racing - watch live on Betting TV 7 days a week for free DD_EXPAND_COLLAPSE

Watch the biggest US races with us on Betting TV, seven days a week, for free. Singles only. SP bets settled at the last William Hill price. Fixed odds available on Mobile & Online.

 
 
 
 
 
 
 

Virtual Racing   DD_EXPAND_COLLAPSE

 

 
 
 
 
 
 
 

Steepledowns

All races Quickpick