Saga kvote klađenja


William Hill Proizvodi

Pređi na glavni sadržaj

Prijava
Zapamti me? Izgubili ste Vaše podatke o prijavi?

5:35 Saga

Ide - / Rastojanje - 4f 104y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Klystron
Isao Yamaguchi/ Katsutoshi Teshima
Obrazac: Godine starosti: 1 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Daichino Tsubasa
Shouma Kanayama/ Tadayoshi Ikeda
Obrazac: Godine starosti: 1 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Kashino Klaviart
Chiaki Iwanaga/ Sadafumi Yamashita
Obrazac: Godine starosti: 1 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Kashino Plie
Tooru Takeyoshi/ Motonori Mashima
Obrazac: Godine starosti: 1 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Kanekura Good O
Shouta Muramatsu/ Katsutoshi Teshima
Obrazac: Godine starosti: 1 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Hanahana Gusto
Naohito Tanaka/ Katsutoshi Teshima
Obrazac: Godine starosti: 1 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/4 Kvote
2 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

6:10 Saga

Ide - / Rastojanje - 6f 102y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Meisho Coming
Hiroki Yamashita/ Toshimitsu Kunichi
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Rikka Ship
Masanori Mashima/ Shinichi Higashi
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Morito Shun
Katsuya Sameshima/ Shizuo Ooshima
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Cosmo Unique
Isao Yamaguchi/ Toshimitsu Kunichi
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Omi Bonds
Shouma Kanayama/ Katsutoshi Teshima
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Belle Note
Tooru Takeyoshi/ Yoshito Yamada
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Amanogawa
Naohito Tanaka/ Akimasa Ibi
Obrazac: Godine starosti: 6 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Neo Wawel
Taku Kawashima/ Takayoshi Sakai
Obrazac: Godine starosti: 6 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Kamino Megumi
Shinji Kojima/ Moriyuki Yorimoto
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

6:45 Saga

Ide - / Rastojanje - 6f 102y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk K Two Shilling
Taku Kawashima/ Kinya Kitamura
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Manamana
Ryuuichirou Kuratomi/ Takayoshi Kawada
Obrazac: Godine starosti: 6 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Go Sign
Jouji Komatsu/ Toshiaki Mutou
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk S Y Robin
Takuto Demizu/ Ryuuma Nakagawa
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Embouchure
Yukihito Nagata/ Hiroshi Nakano
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Kyushu Danji
Manato Hida/ Yukito Sankoda
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Cando
Takanori Yoshimoto/ Moriyuki Yorimoto
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Norna Gest
Shouma Kanayama/ Yukito Sankoda
Obrazac: Godine starosti: 6 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Ikitogo
Shinsuke Ishikawa/ Mitsunori Koga
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

7:15 Saga

Ide - / Rastojanje - 6f 102y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk A Shin Healing
Manato Hida/ Yukito Sankoda
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Just Before
Ryuuichirou Kuratomi/ Tadayoshi Ikeda
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Tell Me
Isao Yamaguchi/ Shinichi Higashi
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Kashino Olaf
Takuto Demizu/ Mitsunori Koga
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Kazu Atisa
Shouma Kanayama/ Masato Nishikubo
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Prehnite
Taku Kawashima/ Tadayoshi Ikeda
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk T M Tenho
Hiroki Yamashita/ Hirohide Hirayama
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Cinnamon Gardens
Shinsuke Ishikawa/ Katsutoshi Teshima
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

7:50 Saga

Ide - / Rastojanje - 6f 102y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Izu Jo Crown
Katsuya Sameshima/ Masato Nishikubo
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Papin
Shinsuke Ishikawa/ Hirofumi Ishikawa
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Meisho Kokorone
Yukihito Nagata/ Hiroshi Nakano
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Sylphina
Jouji Komatsu/ Toshiaki Mutou
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Tosen Sea Bass
Naohito Tanaka/ Akimasa Ibi
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk King Imadesho
Taku Kawashima/ Michitaka Doi
Obrazac: Godine starosti: 8 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Loving Scene
Takuto Demizu/ Shizuo Ooshima
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Moriden Harley
Junji Yoshida/ Hiroyuki Yanai
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Chair Glide
Masanori Mashima/ Motonori Mashima
Obrazac: Godine starosti: 6 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

8:25 Saga

Ide - / Rastojanje - 6f 211y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Murugan
Takuto Demizu/ Ryuuma Nakagawa
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Ihilani
Taku Kawashima/ Hirohide Hirayama
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Star Sophia
Naohito Tanaka/ Hisami Yano
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Wonder Compass
Hiroki Yamashita/ Toshimitsu Kunichi
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Actor Heroine
Jouji Komatsu/ Toshiaki Mutou
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Kikuno Shine
Isao Yamaguchi/ Tooru Yamada
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk I'll Show You
Ryuuichirou Kuratomi/ Ryuuma Nakagawa
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Port Phillip
Takanori Yoshimoto/ Miyoshi Higashi
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Kashino Pop
Tooru Takeyoshi/ Mitsunori Koga
Obrazac: Godine starosti: 7 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Ikeno Cosmos
Shinji Kojima/ Hirofumi Watanabe
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

8:55 Saga

Ide - / Rastojanje - 6f 211y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Silver Saint
Shouta Muramatsu/ Hiroyuki Yanai
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Shigeru Assistant
Chiaki Iwanaga/ Toshimitsu Kunichi
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Marcha
Naohito Tanaka/ Toshio Oogaki
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Moon Pass Ai
Taku Kawashima/ Michitaka Doi
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk The Orion
Jun Tanaka/ Toshio Oogaki
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Ryu One Kinzo
Takanori Yoshimoto/ Tadayoshi Ikeda
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Shingun Nova
Masanori Mashima/ Motonori Mashima
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Sei Luke
Shouma Kanayama/ Tadayoshi Ikeda
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Miss Handa
Takuto Demizu/ Hisami Yano
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Agena
Shinji Kojima/ Katsutoshi Teshima
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk T M Selena
Hiroki Yamashita/ Hirohide Hirayama
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
12 (12)
Runner Silk A Shin Diademe
Ryuuichirou Kuratomi/ Takayoshi Kawada
Obrazac: Godine starosti: 2 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

9:35 Saga

Ide - / Rastojanje - 6f 211y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Ninjin Musume
Manato Hida/ Hirofumi Watanabe
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Pingit
Isao Yamaguchi/ Katsutoshi Teshima
Obrazac: Godine starosti: 6 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Shigeru Amazonite
Jun Tanaka/ Toshimitsu Kunichi
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Polar Sun
Ryuuichirou Kuratomi/ Yoshito Yamada
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Meisho Yasokichi
Naohito Tanaka/ Shizuo Ooshima
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk I Don't Know
Katsuya Sameshima/ Masato Nishikubo
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Bullbear Acre
Yukihito Nagata/ Shizuo Ooshima
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Saintes Maries
Takuto Demizu/ Ryuuma Nakagawa
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Mozu Tampopo
Hiroki Yamashita/ Shinichi Higashi
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Bonaly
Shouta Muramatsu/ Hirofumi Ishikawa
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Hawa Mahal
Shouma Kanayama/ Motonori Mashima
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

10:10 Saga

Ide - / Rastojanje - 6f 211y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Molto Rubato
Naohito Tanaka/ Tooru Yamada
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Samurai Damashii
Masanori Mashima/ Shinichi Higashi
Obrazac: Godine starosti: 7 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Ikeno Athlete
Shinji Kojima/ Hirofumi Watanabe
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Let's Go Guerreiro
Jun Tanaka/ Mitsunori Koga
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Tencendor
Shinsuke Ishikawa/ Hirofumi Watanabe
Obrazac: Godine starosti: 7 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Awesome Run
Ryuuichirou Kuratomi/ Takayoshi Kawada
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Elegant Elf
Takuto Demizu/ Hisashi Matsushima
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Kinako
Manato Hida/ Hirofumi Watanabe
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Tuareg
Shouta Muramatsu/ Hisami Yano
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Rhein Eminent
Isao Yamaguchi/ Tadayoshi Ikeda
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

10:40 Saga

Ide - / Rastojanje - 1m 154y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Kita Kita Fuga
Shouta Muramatsu/ Hiroyuki Yanai
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Aino Hero
Shinsuke Ishikawa/ Tadayoshi Ikeda
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Erable
Katsuya Sameshima/ Shizuo Ooshima
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Omoide Iroiro
Jun Tanaka/ Mitsunori Koga
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Best Dance
Masanori Mashima/ Motonori Mashima
Obrazac: Godine starosti: 6 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk M T Lindo
Shouma Kanayama/ Hisami Yano
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk South Country
Naohito Tanaka/ Katsutoshi Teshima
Obrazac: Godine starosti: 7 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Daifuku
Ryuuichirou Kuratomi/ Takayoshi Kawada
Obrazac: Godine starosti: 7 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Konochio Tsunaide
Tooru Takeyoshi/ Yoshito Yamada
Obrazac: Godine starosti: 6 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Meisho Reigetsu
Shinji Kojima/ Takayoshi Kawada
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Harbor Comet
Takanori Yoshimoto/ Akimasa Ibi
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
12 (12)
Runner Silk Gris Eclair
Isao Yamaguchi/ Kinya Kitamura
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

11:15 Saga

Ide - / Rastojanje - 4f 104y
Br. Selection RP rejting Prethodne kvote Cena SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Flash Gleam
Taku Kawashima/ Michitaka Doi
Obrazac: Godine starosti: 6 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Marino Eva
Takuto Demizu/ Shizuo Ooshima
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Win Thumbelina
Naohito Tanaka/ Akimasa Ibi
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Suzuka Due
Hiroki Yamashita/ Hirofumi Watanabe
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Kurino Manchess
Ryuuichirou Kuratomi/ Ryuuma Nakagawa
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Knappe Vrouw
Jouji Komatsu/ Toshiaki Mutou
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Monge Deep
Shouta Muramatsu/ Akimasa Ibi
Obrazac: Godine starosti: 5 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Win Forward
Shouma Kanayama/ Toshiaki Mutou
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Nitto Pachira
Manato Hida/ Yukito Sankoda
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Nao Groove
Katsuya Sameshima/ Shizuo Ooshima
Obrazac: Godine starosti: 3 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
11 (11)
Runner Silk Goldilocks
Shinji Kojima/ Akimasa Ibi
Obrazac: Godine starosti: 4 Težina:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Kvote
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Pravilo 4 dedukcije

11:10 Saga - Rezultati

11 Ran - Rešen - Off Time: 11:10:01

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 10 (10)
Runner Silk Sodane Tooru Takeyoshi Tooru Yamada
-
1.61 - -
2 6 (6)
Runner Silk Red Luster Chiaki Iwanaga Katsutoshi Teshima
-
4.50 - -
3 2 (2)
Runner Silk Z Gamba Jun Tanaka Hiroshi Nakano
-
17.00 - -
Forecast dividenda: 6.30  
10:40 Saga - Rezultati

12 Ran - Rešen - Off Time: 10:40:05

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 9 (9)
Runner Silk Bonito Isao Yamaguchi Toshimitsu Kunichi
-
2.50 - -
2 4 (4)
Runner Silk Shigeru Kanaloa Hiroki Yamashita Toshimitsu Kunichi
-
2.25 - -
3 7 (7)
Runner Silk Wave Analysis Shouma Kanayama Katsutoshi Teshima
-
7.00 - -
Forecast dividenda: 6.80  
10:05 Saga - Rezultati

10 Ran - Rešen - Off Time: 10:05:05

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 1 (1)
Runner Silk Ultima Soul Jouji Komatsu Motonori Mashima
-
34.00 - -
2 11 (11)
Runner Silk Brave Sage Tooru Takeyoshi Takayoshi Sakai
-
13.00 - -
3 8 (8)
Runner Silk Prima Stella Shinji Kojima Hirofumi Watanabe
-
23.00 - -
Forecast dividenda: 476.10  


Odustali od trke:

 • Lot Pleasure
 • Guardian
9:25 Saga - Rezultati

11 Ran - Rešen - Off Time: 09:25:01

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 3 (3)
Runner Silk Meiner Modig Tooru Takeyoshi Yoshito Yamada
-
3.75 - -
2 1 (1)
Runner Silk Sunrise Tachyon Ryuuichirou Kuratomi Takayoshi Kawada
-
21.00 - -
3 2 (2)
Runner Silk Shigeru Hirako Isao Yamaguchi Toshimitsu Kunichi
-
1.40 - -
Forecast dividenda: 63.40  
8:55 Saga - Rezultati

11 Ran - Rešen - Off Time: 08:55:00

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 9 (9)
Runner Silk Mitsuru Thevictory Shouma Kanayama Tadayoshi Ikeda
-
67.00 - -
2 11 (11)
Runner Silk She Is A Lady Hiroki Yamashita Tooru Yamada
-
201.00 - -
3 4 (4)
Runner Silk Power Authority Tooru Takeyoshi Motonori Mashima
-
15.00 - -
Forecast dividenda: 8392.60  
8:20 Saga - Rezultati

10 Ran - Rešen - Off Time: 08:20:00

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 1 (1)
Runner Silk Marvelous Tesoro Jouji Komatsu Shinichi Higashi
-
3.75 - -
2 7 (7)
Runner Silk Galette Des Rois Shinsuke Ishikawa Hirofumi Ishikawa
-
13.00 - -
3 8 (8)
Runner Silk Shajna Takanori Yoshimoto Moriyuki Yorimoto
-
67.00 - -
Forecast dividenda: 41.90  
7:50 Saga - Rezultati

10 Ran - Rešen - Off Time: 07:50:00

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 7 (7)
Runner Silk Hinamatsuri Takuto Demizu Hisashi Matsushima
-
5.50 - -
2 3 (3)
Runner Silk Gemini Naohito Tanaka Toshio Oogaki
-
21.00 - -
3 2 (2)
Runner Silk Etoile Minoru Jouji Komatsu Shinichi Higashi
-
21.00 - -
Forecast dividenda: 103.60  
7:20 Saga - Rezultati

9 Ran - Rešen - Off Time: 07:20:05

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 6 (6)
Runner Silk Ranjo Jouji Komatsu Motonori Mashima
-
2.87 - -
2 3 (3)
Runner Silk A Shin Mahoroba Shouma Kanayama Yukito Sankoda
-
12.00 - -
3 8 (8)
Runner Silk Legenda Aurea Katsuya Sameshima Shizuo Ooshima
-
10.00 - -
Forecast dividenda: 27.00  
6:45 Saga - Rezultati

8 Ran - Rešen - Off Time: 06:45:01

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 7 (7)
Runner Silk Suiyobi Jouji Komatsu Motonori Mashima
-
21.00 - -
2 1 (1)
Runner Silk Smile Orion Hiroki Yamashita Toshimitsu Kunichi
-
2.62 - -
3 4 (4)
Runner Silk Marino Viviana Isao Yamaguchi Katsutoshi Teshima
-
2.00 - -
Forecast dividenda: 66.80  
6:10 Saga - Rezultati

5 Ran - Rešen - Off Time: 06:10:09

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 5 (5)
Runner Silk Sanyo Smile Manato Hida Yukito Sankoda
-
1.73 - -
2 6 (6)
Runner Silk Shigeru Usagi Isao Yamaguchi Toshimitsu Kunichi
-
4.00 - -
Forecast dividenda: 3.80  


Odustali od trke:

 • Sekitobano Gotoku
5:40 Saga - Rezultati

7 Ran - Rešen - Off Time: 05:40:01

Pos. Razd. No. Stall Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1. 3 (3)
Runner Silk Brut Millesime Masanori Mashima Motonori Mashima
-
1.61 - -
2 1 (1)
Runner Silk Miyuki Gekokujo Ryuuichirou Kuratomi Takayoshi Kawada
-
3.50 - -
Forecast dividenda: 3.70  

UK and Ireland - Best Odds Guaranteed All Races DD_EXPAND_COLLAPSE

If you bet on a Horse and take our price, say 7/1, but when the race starts the price has moved to a larger price, maybe 9/1, we'll settle your bet at the larger price. This means no more disappointment if the price gets better, you're guaranteed whichever is higher - the Starting Price or the price you took.

 • KEY:
 • Early PricesEarly Prices
 • Best Odds GuaranteedBest Odds Guaranteed
 • ResultsResults
 • Race ReplayRace Replay
 
 
 

Downpatrick

 • Live TV     Racing UK
 • Ide: Good

All races Quickpick

 

Gowran Park

 • totepool
 • Live TV     Racing UK
 • Ide: Good

All races Quickpick

South Africa Fixed Odds Racing DD_EXPAND_COLLAPSE

Nemačka - Live William Hill covered racing from Germany DD_EXPAND_COLLAPSE

Francuska - Live William Hill covered racing from France DD_EXPAND_COLLAPSE

US Racing - watch live on Betting TV 7 days a week for free DD_EXPAND_COLLAPSE

Virtual Racing   DD_EXPAND_COLLAPSE